Menü Menü

Informare privind gestionarea datelor

Scopul informarii privind gestionarea datelor

Kismetál Kft. (5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út. 82., in cele ce urmeaza: prestator, operator de date), in calitate de operator de date, recunoaste continutul acestei informari legale ca avand caracter obligatoriu in ceea ce-l priveste. Se angajeaza ca toate prelucrarile de date legate de activitatile sale sa fie conforme prezentelor reglementari si legislatiei nationale in vigoare, precum si exigentelor legislatiei Uniunii Europene. Politicile de confidentialitate care se aplica procesarii datelor dumneavoastra de catre Kismetál Kft. sunt disponibile in orice moment la adresa https://kismetal.ro/informare-privind-gestionarea-datelor. Kismetál Kft. isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezenta informare. Desigur, va informa publicul in timp util cu privire la eventualele schimbari. Daca aveti intrebari cu privire la prezenta comunicare, va rugam sa ne scrieti iar personalul nostru va va raspunde la intrebari. Kismetál Kft. se angajeaza sa protejeze datele cu caracter personal ale clientilor si partenerilor sai si acorda cea mai mare importanta respectarii dreptului clientilor sai de a dispune de informatiile lor. Kismetál Kft. trateaza datele  cu caracter personal in mod confidential si ia toate masurile de securitate, tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea datelor. Kismetál Kft. descrie mai jos practicile sale de gestionare a datelor.

Datele Operatorului de date

Daca doriti sa contactati Societatea noastra, la numarul de telefon +36 20 457 5547 puteti intra in legatura cu operatorul de date. Kismetál Kft. sterge toate e-mailurile primite, inclusiv datele cu caracter personal, dupa o perioada de pana la 1 an de la data primirii.

 • Denumire: Kismetál Kft.
 • Sediul social: 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út. 82.
 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului: 16 09 007265
 • Cod fiscal: 13023946-2-16
 • Numar de telefon: +36 20 457 5547
 • E-mail: info@kismetal.hu

Responsabil cu protectia datelor

Denumire: Kis Gyula
Numar de telefon: +36 20 457 5547

Datele personale prelucrate

Date tehnice

In cursul furnizarii serviciului Kismetál Kft. alege si opereaza instrumentele IT utilizate in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal astfel incat datele prelucrate:

 • sa ramana accesibile celor indreptatiti (disponibilitate);
 • sa aiba asigurata autenticitatea si autentificarea (autenticitatea gestionarii datelor);
 • sa poata fi dovedite ca invariabile (integritatea datelor);
 • sa fie protejate impotriva accesului neautorizat (confidentialitatea datelor).

Kismetál Kft. protejeaza prin masuri adecvate datele impotriva accesului neautorizat, modificarii, transmiterii, divulgarii, stergerii sau distrugerii, precum si a distrugerii accidentale. Kismetál Kft. asigura protejarea securitatii prelucrarii datelor prin masuri tehnice, organizatorice si organizationale care ofera un nivel de protectie adecvat riscurilor asociate prelucrarii datelor. In timpul gestionarii datelor Kismetál Kft. pastreaza confidentialitatea:

 • protejeaza informatiile astfel incat acestea sa poata fi accesate numai de catre cei care sunt autorizati sa faca acest lucru;
 • integritatea: protejeaza acuratetea si completitudinea informatiilor si a metodei de prelucrare;
 • disponibilitatea: are grija ca atunci cand utilizatorul autorizat are nevoie, acesta poate accesa efectiv informatiile dorite si ii pune la dispozitie mijloacele necesare in acest scop.

Modulele cookie (prajiturele)

Sarcina cookie-urilor

 • colecteaza informatii despre vizitatori si dispozitivele acestora;
 • retine setarile individuale ale vizitatorilor, (care pot fi) utilizate de ex. pentru tranzactiile online, astfel incat sa nu mai trebuiasca sa fie din nou tastate;
 • faciliteaza utilizarea site-ului web;
 • asigura o experienta de utilizare de calitate. Pentru a oferi servicii personalizate, in computerul utilizatorului este plasat un mic pachet de date, numit prajiturica (cookie), care este citit inapoi in timpul vizitei ulterioare. Daca browserul returneaza un cookie salvat anterior, prestatorul care gestioneaza cookie-urile poate asocia vizita actuala a utilizatorului cu cele anterioare, dar numai in privinta continutului propriu.

Cookie-uri de lucru (sesiune), neaparat necesare.

Scopul acestor cookie-uri este ca vizitatorii sa navigheze complet si fara probleme pe site-ul web kismetal.hu, sa utilizeze functiile acestuia, serviciile disponibile acolo. Durata de valabilitate a acestui tip de cookie-uri este pana la sfarsitul sesiunii (navigarii), iar prin inchiderea programului de navigare cookie-urile de acest tip sunt sterse automat de pe computerul, respectiv de pe orice alt dispozitiv utilizat pentru navigare.

Cookie-uri amplasate de terte parti (analitica)

Site-ul web kismetal.hu utilizeaza si Google Analytics ca sursa de cookie ale unei terte parti. Prin utilizarea Google Analytics in scopuri statistice, kismetal.hu colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza paginile site-ului. Datele sunt utilizate pentru imbunatatirea site-ului web si experientei de utilizare. Aceste cookie-uri raman, de asemenea, in computerul vizitatorului sau dispozitivul utilizat de acesta pentru navigare, in programul sau de navigare, pana cand expira sau pana cand vizitatorul le sterge.

Date legate de buletinul informativ

Site-ul kismetal.hu nu colecteaza inregistrari pentru buletinul informativ.

Utilizarea preconizata si durata de pastrare a datelor prelucrate

 • Numele gestionarii datelor: Contact
 • Utilizare: Contactare
 • Temei juridic: Contactare Scopul
 • Durata de pastrare contactarii: 1 an

Scopul gestionarii datelor, modul si temeiul sau juridic

Politici generale de gestionare a datelor

Activitatea de gestionare a datelor efectuata de Kismetál Kft. se bazeaza pe consimtamantul voluntar, respectiv pe autorizare legala. In cazul prelucrarii datelor pe baza consimtamantului voluntar, persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul in orice etapa a prelucrarii datelor. In unele cazuri, gestionarea, stocarea si transmiterea unui set de date furnizate este obligatorie prin lege, fapt asupra caruia clientii vor fi informati separat. Atragem atentia furnizorului de date catre Kismetál Kft. ca, in cazul in care furnizeaza date cu caracter personal care nu ii apartin, furnizorul de date este obligat sa obtina consimtamantul persoanei implicate. Principiile de baza in privinta gestionarii datelor cu caracter personal sunt conforme cu legea in vigoare privind protectia datelor, in special cu urmatoarele:

 • Legea CXII din anul 2011 privind dreptul de autodeterminare informationala si libertatea informatiilor (in cele ce urmeaza: Infotv.).
 • Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei (CE) nr. 95/46 (regulamentul general privind protectia datelor, denumit in continuare: RGPD).
 • Legea V. din anul 2013 - privind Codul civil (C.c.);
 • Legea C. din anul 2000 - referitoare la contabilitate (lg.cont.);
 • Legea LIII din anul 2017 - referitoare la „Prevenirea si impiedicarea spalarii banilor si finantarii terorismului” (Pmt).
 • Legea CCXXXVII din anul 2013 - referitoare la institutiile de credit si intreprinderile financiare (Hpt).

Locurile stocarii fizice a datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal (adica datele care pot fi asociate cu persoana dumneavoastra) pot fi prelucrate de noi in urmatoarele moduri: pe de o parte, datele tehnice referitoare la computer, programul de navigare, adresa de internet, paginile vizitate si tipul de conexiune la internet pe care il utilizati sunt generate automat in sistemul nostru computerizat, iar pe de alta parte si dumneavoastra ne puteti furniza numele, datele de contact sau alte date, daca doriti sa ne contactati personal in cursul utilizarii site-ului.

Drepturile persoanei implicate si posibilitatile de validare a acestora

Persoana implicata poate solicita informatii privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, respectiv stergerea si retragerea acestora - cu exceptia prelucrarilor obligatorii - si isi poate exercita dreptul de portabilitate a datelor si de opozitie in modul indicat la inregistrarea datelor, respectiv prin intermediul cailor de contact indicate mai sus de operatorul de date.

Dreptul la informare

Kismetál Kft. ia masurile adecvate pentru a furniza persoanelor vizate toate informatiile mentionate la articolele 13 si 14 din RGPD si toate informatiile mentionate la articolele 15-22 si 34 din RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, intr-un limbaj clar si simplu.

Dreptul de acces al persoanei implicate

Persoana implicata are dreptul de a primi din partea operatorului o confirmare daca prelucrarea datelor sale cu caracter personal este sau nu in curs si, daca o astfel de prelucrare este in curs, are dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal si la urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii;
 • categoriile de date cu caracter personal implicate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv, in special, destinatarii din tari terte sau organizatiile internationale;
 • perioada preconizata de stocare a datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a se opune la corectarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii si dreptul de opozitie;
 • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • informatii cu privire la sursele de date;
 • procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, si logica utilizata, precum si informatii clare cu privire la semnificatia unei astfel de prelucrari si la consecintele probabile pentru persoana implicata.

Operatorul furnizeaza informatiile in termen de maximum o luna de la data introducerii cererii.

Dreptul la rectificare

Persoana implicata poate solicita corectarea informatiilor incorecte si completarea datelor incomplete care o implica, gestionate de Kismetál Kft.

Dreptul la stergere

In cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive, persoana implicata are dreptul ca, la cererea sa, datele cu caracter personal care o privesc sa fie sterse de catre Kismetál Kft. fara nicio intarziere nejustificata:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau gestionate in alt mod;
 • persoana implicata isi retrage consimtamantul constituind temeiul gestionarii datelor si gestionarea datelor nu mai are nici un alt temei juridic;
 • persoana implicata se opune gestionarii datelor si nu exista niciun motiv legal de gestionare care sa beneficieze de prioritate;
 • datele cu caracter personal au fost gestionate in mod ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse in vederea indepliniri obligatiilor legale ale operatorului de date impuse de legislatia unionala sau a statului membru;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii legate de societatea informationala.

Stergerea datelor nu poate fi ceruta daca gestionarea lor este necesara:

 • in scopul exercitarii dreptului la libertatea de exprimare si de informare;
 • in vederea indeplinirii obligatiei de prelucrare a datelor cu caracter personal in temeiul dreptului unional sau al statului membru aplicabil operatorului, sau in vederea executarii unei sarcini de interes public care ii revine in cadrul exercitarii competentelor oficiale cu care a fost investit operatorul de date;
 • in scopuri de arhivare, stiintifice, istorice sau statistice in domeniul sanatatii publice sau in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica in interes public;
 • sau instituirea, exercitarea sau apararea pretentiilor juridice.

Dreptul de restrictionare a gestionarii datelor

La cererea persoanei implicate Kismetál Kft. restrictioneaza gestionarea datelor daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • persoana in cauza contesta exactitatea datelor cu caracter personal, caz in care restrictia se refera la perioada de timp care permite verificarea exactitatii datelor cu caracter personal;
 • gestionarea datelor este ilegala si persoana implicata se opune stergerii datelor, solicitand, in schimb, limitarea utilizarii lor;
 • operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii lor, dar persoana implicata le solicita in vederea instituirii, validarii sau apararii unor pretentii legale;
 • sau persoana implicata s-a opus gestionarii datelor; in acest caz, restrictia se refera la perioada pana la stabilirea faptului ca temeiurile legale ale operatorului prevaleaza asupra temeiurilor legale ale persoanei implicate. In cazul in care prelucrarea este restrictionata, datele cu caracter personal, cu exceptia stocarii, pot fi gestionate numai cu consimtamantului persoanei vizate sau in vederea stabilirii, validarii sau apararii pretentiilor juridice sau al protejarii drepturilor altei persoane fizice sau juridice, respectiv din interesul public al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul la protest

Persoana implicata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, prelucrarii datelor sale cu caracter personal in interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul de date, sau necesare in scopul validarii intereselor legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispozitii. In cazul ridicarii de obiectii operatorul de date nu va mai gestiona datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care gestionarea este justificata de motive legitime si imperioase si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei implicate, sau ca scopul este formularea, validarea sau apararea unei pretentii legale in instanta.

Dreptul de retragere

Persoana implicata are dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul.

Dreptul de a se adresa instantei

In cazul incalcarii drepturilor sale persoana implicata poate ataca operatorul in fata instantei de judecata. In aceasta privinta instanta actioneaza de urgenta.

Procedura autoritatii pentru protectia datelor

Reclamatiile pot fi depuse la Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei:

 • Denumire: Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei
 • Sediul social: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Adresa postala: 1530 Budapesta, Pf. [Cp.]: 5.
 • Telefon: +36 1 391-1400
 • Fax: +36 1 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Pagina web: http://www.naih.hu

Alte dispozitii

Informatiile privind prelucrarea datelor care nu sunt enumerate in aceasta informare sunt furnizate in momentul colectarii datelor. Informam clientii nostri ca instanta, procurorul, autoritatea investigatoare, autoritatea contraventionala, autoritatea administratiei publice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea Informatiei, Banca Nationala a Ungariei, respectiv alte organisme autorizate prin lege pot contacta operatorul de date in vederea furnizarii de informatii, dezvaluirii de date sau pentru punerea la dispozitie a unor documente. Kismetál Kft. va dezvalui autoritatilor - in cazul in care autoritatile au indicat scopul exact si domeniul de aplicare al datelor - datele cu caracter personal numai in masura strict necesara atingerii scopului solicitarii.